SPSS Statistics 25


SPSS Statistics 25 installeres på samtlige Windows PCer / SPSS Statistics 25 will be installed on every Windows PC

På grunn av større behov enn forventet for SPSS, har IT-avdelingen besluttet å rulle ut programmet til samtlige Windows PCer ved UiS. Prosessen er allerede blitt igangsatt, men maskinene må være tilkoblet UiS nettverket for at programmet kan bli installert.

De maskiner som allerede har fått SPSS installert vil ikke bli berørt av dette. 

Vi vil minne om at man i den nye versjonen kan låne en lisens til bruk utenfor UiS nettverket. Du kan lese mer om dette her: SPSS Lånelisens


Due to greater need than first anticipated with regards to the use of SPSS, the IT Department has decided to distribute the application to every Windows PC at UiS
The process has already been started, but the PC has to be connected to the UiS network before the installation can complete

PC’s where SPSS has already been installed will not be affected by this.

We would like to remind you that it is now possible to check out a commuter license if you need to use SPSS when disconnected from the UiS network. You can read more about this here:  How to use the Commuter License feature in SPSS


Sist oppdatert av Virgi Sokk (05.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no