Nedetid data nettverk i Arne Rettedal Hus, ØST-fløy alle etasjer / Downtime data network in Arne Rettedals Hus, EAST-WING all floors


På grunn av vedlikehold vil data nettverk være nede fredag den 6. oktober fra klokken 17.30 til 23.00. / Due to maintenance, data network will be down on Friday, October 6th from 17:30 to 23:00.

På grunn av vedlikehold vil data nettverk være nede fredag den 6. oktober fra klokken 17.30 til 23.00. Dette gjelder også Wifi nettverk i samme fløy. Vest-fløy, T-fløy og G-fløy blir ikke berørt.

Due to maintenance, data network will be down on Friday, October 6th from 17:30 to 23:00. This also applies to Wifi networks in the same wing. West wing, T-wing and G-wing are not affected.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (02.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol