Windows lisens feil / Windows license warning


Noen Windows 7 maskiner rapporterer ugyldig Windows lisens. / Some Windows 7 computers report an invalid or missing Windows license.

Noen Windows 7 maskiner rapporterer ugyldig Windows lisens, dette skyldes en feil i koblingen mot vår lisensserver.

IT-avdelingen arbeider med å legge inn nye lisenskoder på maskinene som rapporterer feil, dette vil gi maskinene ny lisenskode når de får kontakt med UiS nettverket.

Vi regner med å få ordnet dette i løpet av i dag. (Fredag 29.09.)

Maskiner som er utenfor UiS må tas inn og kobles på UiS nettverket for å få ny lisenskode.
Hvis feilmeldingen ikke har forsvunnet til mandag, kontakt it-hjelp@uis.no.


Some Windows 7 computers report an invalid or missing Windows license, this is caused by an error in the configuration of our license server.

The IT Department are issuing new licenses for the affected computers, the license will automatically be renewed when connecting to the UiS network.

The fix will be implemented today. (Friday 29.09.)

Computers outside campus must be brought in and connected to the UiS network in order to get a new license.
Contact the it-hjelp@uis.no if the problem is not corrected till Monday.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (29.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no