Workshop for digitalt studiedatavarehus


Den 3. oktober inviterer prorektor til et arbeidsmøte for å avdekke de behov som fins i organisasjonen når det gjelder organisering og bruk av studiedata.

UiS har tatt mål av seg å utvikle en datavarehusløsning for studiedata. Målet er å samle viktige studiedata på ett sted, slik at UiS kan bruke disse dataene i sammenheng med universitetets kvalitetsarbeid på utdanningsfeltet og i virksomhetsstyring.

Det er igangsatt et forprosjekt i høst som skal se på hvordan et slikt studiedatavarehus kan se ut, og det skal utarbeides en plan for hvordan noe slikt kan etableres mest mulig hensiktsmessig.

Den 3. oktober fra kl. 11.30–14.00 vil det bli holdt en workshop på Arkivenes hus for å involvere viktige aktører ute i organisasjonen i arbeidet.

Workshopen er tiltenkt funksjoner i den faglige linjen som dekaner, instituttledere, prodekaner for utdanning, studieprogramledere for eksempel. I den administrative linjen vil leder- og lederstøttefunksjoner i ulike staber være viktige bidragsytere, sammen med fakultetsdirektører, kontorsjefer, og ulike typer studieadministrativt ansatte ute i fagenhetene.

For å kunne bestille lunsj og planlegge dagen, ber prorektor interessenter om å melde seg på innen onsdag 27.09.17 kl. 12.00.

Påmelding workshop for studiedatavarehus.

Føringer fra brukerne

– Vi trenger innspill og behov beskrevet av brukerne, sier prorektor Dag Husebø. Han er prosjektleder for utviklingen av studiedatavarehus-løsningen.

– Prosjektgruppen ønsker å involvere både ledere og de som driver lederstøtte ute i staber og fagenheter. For å kunne utvikle et datavarehus som tjener formålet, må vi få tak i hverdagsfortellingene fra de som har skoene på. Vi må vite hvilke data de allerede produserer, hvilke behov de har for nye data, for analyser og for rapporter til internt bruk og som grunnlag for rapportering til myndighetene, forklarer Husebø.

Planen er å starte med en felles lunsj og en innledning i fellesskap om hva dette handler om. Deretter skal det jobbes i grupper alt etter hvilke roller deltakerne vil kunne komme til å inneha i denne sammenheng.

Studietilsynsforskrift

I første omgang konsentrerer forprosjektgruppen seg om det å samle, lagre og tilgjengeliggjøre data som knytter seg til NOKUTs studietilsynsforskrift

NOKUT har ansvaret for kvalitetssikring av høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge, og de har altså tidligere i år fastsatt ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Den nye studietilsynsforskriften skal legge bedre til rette for at universiteter og høyskoler kan sikre at norsk høyere utdanning har høy kvalitet.

Målet med et studiedatavarehus er at det skal samle, kvalitetssikre og konsolidere studieinformasjon fra ulike operativsystemer – slik at dataene egner seg for analytisk behandling og kvalitetssikring.

Prorektor er prosjektleder og har med seg deltakere fra fagenhetene, IT, AØV og utdanningsavdelingen i prosjektgruppen.

Tekst: Karen Anne Okstad


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (22.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Dag Husebø
Prorektor Dag Husebø er prosjektleder for utviklingen av studiedatavarehus-løsningen og inviterer kommende brukere på UiS til et arbeidsmøte.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no