Ny frist: Skriveseminar for faglig ansatte/ New deadline: Structured writing seminar for academic staff


TN arrangerer Strukturert skriveseminar for faglig ansatte ved TN / Structured writing seminar for academic staff at TN.

 • Er det vanskelig å prioritere skriving, eller nesten umulig å få tid til skriving når en underviser mye?
 • Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet?

TN ønsker velkommen til strukturert skriveseminar for faglig ansatte på Sola Strand Hotel fra tirsdag 28.november til torsdag 30. november 2017. Seminaret starter klokken 16.00 tirsdag og avsluttes klokken 15.00 torsdag.

Seminaret ledes av førsteamanuensis Trude Furunes.

På seminaret legges det til rette for en lengre sammenhengende periode, hvor hovedformålene med seminaret er eget skrivearbeid gjennom å:

 • gi vitenskapelig ansatte sammenhengende tid til å skrive på eget pågående arbeid
 • gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned og skrive selv om man bare har 1-2 timer til rådighet, og ikke minst
 • lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet – noe som er viktig for den enkeltes motivasjon. 

Det er en forutsetning at man

 • arbeider med en publikasjon (artikkel eller bokkapittel), med mål om å bearbeide denne på seminaret,
 • deltar på hele seminaret og overnatter på hotellet (enerom). 

Det er ikke lagt opp til gjennomgang, tilbakemelding eller diskusjon av hverandres arbeider i løpet av seminaret.

Utgifter til oppholdet blir dekket av fakultetet. Instituttleder må være orientert om og anbefale søknad om deltagelse.

For mer informasjon om seminaret se program og påmelding/søknadsskjema.

Ny frist: 25. oktober 2017
Påmeldingsfrist: 13. oktober 2017

Søknad sendes til Elisabeth Stornes Paulsen, enten i internposten eller på e-post: elisabeth.s.paulsen@uis.no. Påmelding foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

-----------------------------------------------------------------------

 • Is it difficult to prioritize writing, or almost impossible to make time for writing in between all the teaching activities?
 • Is it possible to make progress on a paper if you have a few hours at your disposal?

TN is organizing a Structured writing seminar for academic staff at Sola Strand Hotel from Tuesday 28th November until Thursday 30. November. The seminar starts at 16:00h Tuesday 28 November, and ends 15:00 h Thursday 30. November 2017.

In this seminar, we provide dedicated time and space for individual writing. The primary objectives of the seminar is to facilitate:

 • Uninterrupted time to write on own ongoing papers
 • The experience of structured writing
 • Improved goal setting for the writing process - which is important for the individual's   motivation.

It is essential that you:

 • work with a publication (article or book chapter)
 • attend the entire seminar and stay overnight at the hotel (single room).

There are no plans for giving feedback or discussing each other's work during the seminar. The seminar is facilitated by Dr. Trude Furunes.

Expenses are coved by TN. The Department Manager must be informed about and recommend the application for participation.

For more inforamtion about the seminar see program and registration/ application form.

New deadline: 25. October 2017
Registration deadline: 13. October 2017.
 

Please send your application form via internal mail or e-mail to Elisabeth Stornes Paulsen, email: elisabeth.s.paulsen@uis.no. Registration takes place on a first come first serve basis.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (20.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol