Nå er det tid for oppgradering til Windows 10 / It's time to upgrade to Windows 10


Oppgraderingen tar ca. 2 timer, og går automatisk. Det er enklere enn du tror. / The upgrade takes about 2 hours, and goes automatically. It's easier than you think.

Vi anbefaler at du setter i gang oppgraderingen før du forlater arbeidet ditt for dagen. Windows 10 er da klar neste dag. På denne måten får du ingen avbrudd i arbeidet ditt.

Her er 10 gode grunner til at vi oppgraderer:
1. Du får sammen med Windows 10, installert siste versjon av Microsoft Office(v16)
2. Du vil oppnå produktivitetsøkning
3. Du vil oppleve maskinen din som mer stabil, med mindre feil
4. Maskinvareaktiverte sikkerhetsfunksjoner som gir deg den sikreste Windows-plattformen noensinne. 
5. Arbeide fra hvor som helst, men som om du sitter på UiS(VPN)
6. Bedre integrasjon med Office 365
7. Nye enklere metoder for pålogging
8. Windows store, installer Apps fra internett
9. Modus for Tablets og telefoner
10. Ny og raskere programvareinstallasjon ved hjelp av AppV

Usikker?  Spørsmål?  Kontakt IT-avdelingen

IT-servicedesk: 51 83 30 00


We recommend that you start the upgrade before you leave your work for the day. Windows 10 is ready next day. In this way, you will not get any interruptions in your work.
You can upgrade whenever you wish, but before 1st of November 2017.

Upgrade to Windows 10 is done in our portal HERE.

10 good reasons to upgrade:

1. Installation of the latest version of Microsoft Office (v16)
2. You will achieve productivity gains
3. You will experience your machine as more stable, with fewer errors.
4. Hardware-enabled security features that provide you with the safest Windows platform ever.
5. Work from anywhere, as if you are on campus (VPN)
6. Better integration with Office 365
7. New simpler methods of login.
8. Windows Store, installs Apps from the internet
9. Tablets and Phones Mode
10. New and faster software installation using Application Virtualization

Questions? Contact us

IT Service Desk: 51 83 30 00


Sist oppdatert av Jan Tore Eielsen (27.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no