Unge forskere på søken etter favorittkolleger kan søke CAS


CAS søker nye gruppeledere med gode idéer som ønsker å invitere sine favorittkollegaer til diskusjon og kunnskapsutveksling på tvers av landegrenser og fagfelt til neste sommers YoungCAS.

Unge forskere skal stå i fronten for forskningen som skal forme framtiden. Derfor mener Senter for grunnforskning (CAS) at det er viktig å gi dem en arena.

CAS har tilholdssted i Oslo og tilbyr YoungCAS, som er et nytt konsept hvor unge akademikere får muligheten til å diskutere viktige problemstillinger med kollegaer fra hele verden.

Du kan søke om å bli gruppeleder. Blir du det, står du fritt til å velge ditt eget prosjekt og invitere de forskere du måtte ønske fra universiteter og institusjoner i Norge og utlandet.

Søknadsrunden for sommeren 2018 er allerede i gang, med søknadsfrist 13. november 2017.

Les mer: Om søknadsprosessen på cas.oslo.no.

Skape ny kunnskap

Det hele forgår under én ukes opphold i Oslo i juli 2018. Det er gruppelederen som selv legger opplegget slik han/hun ønsker.

CAS Oslo bistår i planleggingen, samt dekker alle utgifter til reise og opphold. Målet er å tilrettelegge for unge dyktige akademikere slik at de kan skape ny kunnskap og fremtidens forskningsprosjekter.

Les mer: Om YoungCAS-prosjektet 2017.

Tekst: Karen Anne Okstad

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (19.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Gruppe i ring på kai.
I juli 2017 møttes 12 engasjerte forskere fra seks universiteter verden rundt for å takle utfordringene knyttet til antibi­otikaresistente bakterier og implan­tatoperasjoner. Gruppen ble ledet av postdoktor Hanna Tiainen ved Institutt for klinisk odontologi ved Universite­tet i Oslo (UiO).

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER