Vedlikehold av utskriftssystem / Print system maintenance.


Utskriftssystemet på UiS vil bli tatt ned for vedlikehold på tirsdag 19.09 klokken 13.00-14.00. / Print systems on UiS campus will be down for maintenance on Tuesday 19th of September between 13.00-14.00.

I denne perioden vil det ikke bli mulig å sende utskrift til skriverne. De siste 100 brukerne kan fremdeles logge på sist brukte kopimaskin og kopiere og skanne. 

Within this time printing will be unavailable. The last 100 users still can login to last used copy machine and copy and scan.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (18.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol