Færre hovedsøknadsfrister i 2018


Forskningsrådet reduserer antall hovedsøknadsfrister fra 2018. Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en av programmene som blir berørt av den nye ordningen. Søknadsfrist for FRIPRO i 2018 blir 25. april. (english available)

Forskningsrådet reduserer antall hovedsøknadsfrister fra seks til fire frister. De fire søknadsfristene i 2018 blir:

  • 14. februar
  • 25. april
  • 12. september
  • 10. oktober

Fir prosjektstøtte (FRIPRO) som har hatt søknadsfrist i slutten av mai de siste årene vil i 2018 forskyve søknadsfristen til 1 måned tidligere. Søknadsfristen for FRIPRO i 2018 blir 25. april.


The Research Council of Norway will from 2018 reduce the number of main deadlines from six to four deadlines. Free project support (FRIPRO) is one programme that especially will be affected by this new arrangement. The application deadline for FRIPRO in 2018 will be April 25th.

The four main deadlines for The Research Council of Norway in 2018 will be:

  • February 14th
  • April 25th
  • September 12th
  • October 10th

Sist oppdatert av Mari Hult (19.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol