Midlertidig bestillingsstopp på kaffe- og vannmaskiner


Vi er for tiden inne i en prosess med å inngå rammeavtale på kaffe- og vannmaskiner for hele UiS. Anbudskonkurransen på kaffe- og vannmaskiner vil være gjennomført i november 2017.

Vi ber derfor alle som vurderer utskiftning eller forlengelse av leasingavtaler på eksisterende maskiner om å avvente inntil rammeavtalen er inngått. Nye maskiner skal da bestilles på denne sentrale rammeavtalen.

Rammeavtalen vil ikke medføre noen plikt for de ulike fakultet, institutter og enheter om å benytte seg av avrop på rammeavtalen så lenge allerede inngåtte leasingavtaler løper.

For spørsmål - ta kontakt med Enhet for anskaffelser


Sist oppdatert av Åse Ormøy (12.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol