Redusert bemanning / reduced capacity at IT-servicedesk 13.09.2017


IT-Servicedesk vil i perioden kl. 09:00-11:30 på onsdag 13.09 ha noe redusert bemanning på grunn av intern HMS-aktivitet. / IT-Servicedesk will operate with reduced capacity Wednesday 13.09 between 09:00 and 11:30.

IT-Servicedesk vil i perioden kl. 09:00-11:30 på onsdag 13.09 ha noe redusert bemanning på grunn av intern HMS-aktivitet. Det medfører at det kan bli noe lengre responstid på telefon til servicedesk, vennligst benytt vår portal eller epost i denne perioden hvis det er mulig. Innkomne saker vil bli behandlet fortløpende.

IT-Servicedesk will operate with reduced capacity Wednesday 13.09 between 09:00 and 11:30. This may lead to longer response times at our servicedesk call center, please use our portal or email during this period if possible. Incoming cases are treated consecutively afterwards.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (11.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol