UiS-airprint oppgraderes, vil være utilgjengelig 11.09, 1300-1500 / UiS-airprint upgrade, service will be unavailable 11.09, 1300-1500


UiS-airprint gir enkel utskrift for Mac, iPhone og iPad via vårt utskriftssystem. Vi oppgraderer nå systemet, og det vil være utilgjengelig den 11. September i perioden 1300-1500. / UiS-airprint makes printing on Mac, iPhones and iPads easy via our printing system. We are upgrading the system, and this service will be unavailable on the 11. September from 1300-1500.

Denne oppgraderingen er rutinemessig, og vil ikke føre til endringer i tjenesten, bortsett fra økt stabilitet og ytelse. Vi minner om at fargeutskrift er standard på uis-airprint, husk å velge sort/hvitt hvis du ikke skal skrive ut i farge, for å unngå unødvendige kostnader. Mer informasjon om uis-airprint finner du HER.

This upgrade is a routine upgrade, and will not change the service in any way, except for an increase in stability and performance. Please remember that color printing is the default setting on uis-airprint, you need to change to black/white to avoid unnecessary cost. More information regarding uis-airprint can be found HERE.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (08.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol