Prosjektmidler fra Norgesuniversitetet


Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2018 med varighet i inntil to år. Søknadsfristen er 20. oktober.

Norgesuniversitetet (NUV) har frist for søknader om prosjektstøtte 20. oktober. Det kan søkes om støtte til prosjekter innenfor tre satsingsområder:

  • aktiv læring

  • digitale læringsformer for arbeidslivet

  • digital vurdering

Søknadsskjema og vilkår er tilgjengelige på NUV sine nettsider.

Søknader fra UiS skal prioriteres av sentral ledelse, og tittel på søknadene skal sendes til NETTOP-UIS ved seniorrådgiver Helene Gram (helene.gram@uis.no) innen mandag 16. oktober. Søknadstitlene skal inngå i brev sendt fra UiS sentralt til NUV, og søknader som ikke inngår i dette brevet vil ikke bli akseptert av NUV.

Prosjektleder for en søknad er selv ansvarlig for at søknaden blir innlevert via NUV sin nettside, innen fristen 20. oktober

Eventuelle spørsmål angående prosjektsøknader til NUV kan rettes til seniorrådgiver Helene Gram.


Sist oppdatert av Helene Gram (08.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol