Nettbaserte oversettelser kan innebære sikkerhetsbrudd / Net-based translation services could breach security


Søndag 3. september gikk NRK ut med en nyhetssak om at tekst som er blitt oversatt gjennom oversettingssiden "translate.com" blir lagret i nettskyen og dermed ligger åpent tilgjengelig på nettet. Vi vil her komme med informasjon for å hjelpe våre brukere å unngå å legge igjen sensitiv informasjon på internett. / Sunday 3th of September NRK transmitted a news bulletin regarding translations performed using the site "translate.com". Text sent to this web site are stored online, and can be freely accessed online. We will provide some information below to help our users to avoid leaving sensisite information online.

Når tekst skal oversettes eller konverteres ved hjelp av en nettbasert tjeneste, er det nødvendig å sende teksten til tjenestetilbyderen for at dette skal fungere. Det anbefales dermed ikke å benytte slike tjenester for oversettelse av sensitiv informasjon. Tekst kan bli sendt til tjenestetilbyderen ukryptert, og kan kopieres på vei gjennom nettverket, eller den kan bli lagret hos tilbyderen uten din kunnskap.

Tjenestetilbyderen "translate.com" har lagret og tilgjengeliggjort tekst som er oversatt ved bruk av tjenesten offentlig, og vi anbefaler alle våre studenter og ansatte som har benyttet denne tjenesten å foreta et søk etter sensitiv informasjon på denne siden. Dette kan gjennomføres ved å benytte en tjeneste som google.com eller bing.com og søke etter: site:translate.com <søketekst> 

Eksempel for å søke etter "uis": site:translate.com uis
 
Dersom dere finner sensitiv informasjon, antar vi at det er mulig å få fjernet tekst fra tjenesten via denne linken:
https://translatecom.zendesk.com/hc/en-us/requests/new. Husk også å få fjernet eventuell cachet tekst i søkemotorer.

Vi vil gjerne også benytte anledningen til å minne om at all informasjon som oversettes via Google, blir Googles eiendom i praksis: "When you upload or otherwise submit content to our Services, you give Google (and those we work with) a worldwide license to use, host, store, reproduce, modify, create derivative works (such as those resulting from translations, adaptations or other changes we make so that your content works better with our Services), communicate, publish, publicly perform, publicly display and distribute such content."

For mer informasjon, les gjerne gjennom disse lenkene:

Sak fra NRK: https://www.nrk.no/urix/warning-about-translation-web-site_-passwords-and-contracts-accessible-on-the-internet-1.13670874

Eldre sak, men med mye bakgrunnsinformasjon: http://www.tcworld.info/e-magazine/translation-and-localization/article/free-machine-translation-can-leak-data/


When translating or converting text using an online service, it is neccesary to send the text to the service provider for the process to be possible. It is not advisable to use services like this to translate sensitive information. Text could be transmitted unencrypted to the provider, and could then be copied during transit in the network, or it could be stored at the service providers location without your knowledge.

The service provider "translate.com" has been storing and displaying text publicly which has been translated using their service, and we advise all of our students and staff who have used this service to search for sensitive information at this service providers site. This can be done using a search engine like google.com or bing.com and search for: site:translate.com <search text>
 
Example to search for "uis": site:translate.com uis
 
If you find any sensitive information, it should be possible to remove this information via the service provided at this link: https://translatecom.zendesk.com/hc/en-us/requests/new.
Remember to also remove cached text in any search engines.

We would also like to remind you that all information translated using the service "Google Translate" becomes the property of Google in practical terms: "When you upload or otherwise submit content to our Services, you give Google (and those we work with) a worldwide license to use, host, store, reproduce, modify, create derivative works (such as those resulting from translations, adaptations or other changes we make so that your content works better with our Services), communicate, publish, publicly perform, publicly display and distribute such content."

For more information, please read through the following articles:

News story from NRK: https://www.nrk.no/urix/warning-about-translation-web-site_-passwords-and-contracts-accessible-on-the-internet-1.13670874

Older story, but with valuable background information: http://www.tcworld.info/e-magazine/translation-and-localization/article/free-machine-translation-can-leak-data/

 


Sist oppdatert av Virgi Sokk (05.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no