Borgerlønn – en mulig velferdsreform?


Velkommen til åpen gjesteforelesning med den internasjonalt anerkjente sosiologen Nanna Kildal fra Rokkansenteret i Bergen.

Kildal foreleser under tittelen: «Borgerlønn – en mulig velferdsreform?» Det blir god anledning til spørsmål og diskusjon.

Både ansatte og studenter er hjertelig velkomne.

Dato: 14. september 2017
Tid: 12.15-14
Sted: Kjell Arholms hus, Aud A-1

Arrangør: Institutt for sosialfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (01.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol