Kan din idé bli et EVU-kurs?


EVU, UiS’ avdeling for etter- og videreutdanning, ønsker å opprette nye enkeltemner på bachelornivå. Til dét ønsker de innspill og ideer fra faglærere ved UiS.


EVU ble i vinter slått sammen med avdelingen for digitale læremidler, NettOp.

– Vi ønsker å tilby et større spekter av kurs til flere potensielle søkere og utvide markedet nasjonalt og internasjonalt. Mange av våre søkere er ikke kvalifisert for å komme inn på våre masterprogram. Derfor utvikler vi nå et tilbud av enkeltemner på bachelornivå, som foruten faglig utbytte kan gi studiekompetanse til opptak på våre erfaringsbaserte masterprogram, sier Atle Løkken, tidligere leder for NettOp og nå leder for den sammenslåtte enheten.


Atle Løkken, leder for NettOp/EVU

Som et ledd i nysatsningen vil EVU/NettOp satse mer på nettbasert undervisning, med elementer som digitale forelesninger, podcaster og andre digitale læremidler. Så langt har EVU stort sett tilbudt program på masternivå, fra 2018 vil det også etableres enkeltemner på bachelornivå.

– I et endret marked er terskelen for å starte på en masterutdanning høyere enn tidligere. Med et enkeltemne på 15 studiepoeng er ikke bøygen så stor. Enkeltemner kan fremdeles inngå i et program som leder til en grad, enten vi tilbyr dem på campus eller nett, sier Løkken.

Design ditt eget enkeltemne

Faglærere ved UiS kan designe eget enkeltemne til kursporteføljen til EVU.

– Har du ideer til kurs som ennå ikke tilbys som ordinære fag - ta for all del kontakt, sier Løkken.

EVU har flere eksempler på enkeltkurs og mastergrader som har hatt sin oppstart som etter- og videreutdanning og som senere har endt opp i UiS generelle studieportefølje.

– Pre-hospital Critical Care ble opprettet via EVU og er i dag en ordinær mastergrad som tilbys på helsefakultet. Andre eksempler er masteren i relasjonsbehandling som ble etablert etter forespørsel fra fagmiljøet innen psykisk helse på UiS og SUS. EVU fungerer på den måten som en inkubator for nye undervisningsideer, fagsammensetninger og kurstilbud, sier Løkken.

Et godt eksempel på et nytt enkeltemne som vil tilbys på bachelornivå fra 2018 er kurset Big data, ledet av førsteamanuensis Tomasz Wiktorski ved institutt for data og elektroteknikk.

– Tomasz tok kontakt med EVU med en strålende ide om et kurs på bachelornivå i Big data på 15 studiepoeng. Vi vet at kunnskap om og metoder for å analysere og utnytte store mengder data er ettertraktet. Vi har stor tro på at dette er et kurs som mange ønsker å ta, sier Løkken.


EVU som fasilitator

– EVU har flotte lokaler i Måltidets hus hvor vi disponerer to store klasserom. Vi ordner alt det praktiske med markedsføring, kursdeltakere og kursgjennomføring, sier Løkken.

Selve søknadsprosessen for opprettelse av nye kurs skjer etter vanlige prosesser og i samarbeid med instituttet.

– Instituttet kvalitetssikrer emnebeskrivelse, påtar seg det faglige ansvaret for kurset og godkjenner budsjettet, sier Løkken.

Les mer på EVUs hjemmesider:
Verksted for framtida
Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

 

Tilleggslønn

Som EVU-foreleser lønnes du ekstra etter en særavtale for arbeid med etter- og videreutdanning på UiS. I tillegg vil overskuddet fra kurstilbudet bli overført til det instituttet som er faglig ansvarlig. Dette er frie midler som eksempelvis kan være bidrag til forskning og utvikling eller ekstra personell.

– Det er mange fordeler med å bli EVU-foreleser. Har du professorambisjoner kan opprettelse av et enkeltemne innen ditt fagområde være ett skritt på veien. Studentene dine vil stort sett være voksne i jobb, fra alle sider av samfunns- og næringsliv. Et EVU-kurs kan være en svært god måte å få vist frem både ditt fag og din forskning. Et EVU-kurs kan slik sett være en måte å få etablert navnet ditt innen ditt fagfelt, sier Løkken.

Med hjelp av NettOp-EVU er det også mulig å prøve ut nye undervisningsopplegg og emner før de eventuelt etableres i den vanlige studieporteføljen.

Viktig kontaktpunkt

Etter- og videreutdanninger har også et annet viktig formål, senest presisert i «Kvalitetsmeldingen», Stortingsmelding 16, som kom ut i februar 2017.

– Kvalitetsmeldingen uttrykker en «forventing» til oss som utdanningsinstitusjon om å bidra med etter- og videreutdanninger fra våre forskningsområder. Årsaken er selvfølgelig det kontinuerlige behovet vårt moderne samfunns- og næringsliv har for kompetanseutvikling, sier Løkken.

Han legger til at en vel så viktig hensikt med undervisning innen etter- og videreutdanning er egen utvikling som utdannings- og forskningsinstitusjon.

– Det forventes er at våre fagfolk skal ha god kontakt med praksisfeltet. Kvalitetsmeldingen sier helt konkret: «Gjennom å tilby videreutdanninger i samme fagmiljø som grunnutdanningene vil også de sistnevnte styrkes.» Etter- og videreutdanningskurs er med andre ord et viktig kontaktpunkt for våre fagfolk med et bredt spekter av erfarne folk fra samfunns- og næringsliv.  

EVU hjemmeside/kontaktinfo


Sist oppdatert av Siri Jeanette Pedersen (31.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol