Sikkerhetskopi av filer fra Itslearning / Backup of files from Itslearning


Har du ikke kopi av filene dine fra Itslearning? Les videre! / No copy of your files from Itslearning? Read on!

Den 01. august overtok Canvas som LMS (læringsstøttesystem) ved UiS. I forhandlingene ble det klart at prisen for å ha tilgang til historiske data hos Itslearning var alt for høy, og det ble avgjort at slike data måtte kopieres ned manuelt innen overgangen. Frist for å laste ned sine filer ble utsatt med en måned for å sikre at alle hadde gode muligheter til å ta kopi av sine data. Den 01. august ble denne tilgangen til Itslearning stengt hos leverandør.
 
I de siste ukene før systemet ble stengt ble det utført en større jobb hos UiS-IT for å sikre så mange av disse filene som mulig. Vi har lastet ned en kopi av de filene som lå tilgjengelig på Itslearning i perioden Høst 2014-Vår 2017, men det var ikke alt innhold som lot seg laste ned direkte.
 
Dermed er det mulig at de av dere som ikke har lykkes med å laste ned en kopi av filene fra Itslearning kan få hjelp av oss. Dersom du savner filer fra Itslearning, kan du sende en epost til it-hjelp@uis.no med følgende informasjon:
 
• Fagkode (for eksempel FYS100)
• År
• Semester (Høst/Vår)
 
Det understrekes at vi ikke har kopi av alle data, samt at studenter må henvende seg til sin faglærer dersom de trenger tilgang til filene.


On 01. August, Itslearning was superseded by Canvas as the University's LMS system. During negotiations it became clear that the price for having access to historical data in Itslearning was too high, and the decision was made to do this manually before the transition to Canvas. Deadline for downloading files from Itslearning was postponed by one month to ensure that our staff had sufficient time to make a copy of their data. This access was closed by Itslearning on 01. August.

Before the system was closed for access the IT-departement secured as many of these files as possible. We have downloaded a copy of the files that were available on Itslearning from Autumn 2014 to Spring 2017, but not all content was possible to download directly.

If you have not been able to download your files from Itslearning, we might be able to help. Send us an email at it-hjelp@uis.no, including the following information:

- Course code (for instance FYS100)
- Year
- Semester (Spring/Autumn)

We would like to emphasise that we do not have a copy of all data, and that students need to contact their teacher/supervisor if they need access to files from Itslearning.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (29.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol