Ny løsning for trådløst gjestenett fra mandag 4. sept. kl 16.00 / New solution for wireless guest network from Monday, September 4th, 16:00


IT-avdelingen lanserer nytt trådløst gjestenett ved UiS. Eksisterende gjestenettløsning er utdatert og erstattes med ny løsning levert av Uninett. Den gamle gjestenettløsningen, uis-guest, vil samtidig bli utfaset. / IT-departement introduces a new wireless guest network at UiS. The existing wireless guest network is outdated and has to be replaced by a new solution hosted by Uninett.

Den nye løsningen gir enkel trådløs tilgang til internett for besøkende enkeltpersoner eller grupper som ikke har tilgang til Eduroam.
Man kobler til nytt trådløst gjestenett ved å søke opp det trådløse nettverket med SSID (Service Set Identifier) uis-gjestenett.
Tilgangskode blir sendt via SMS, det vil koste kr 2,- per SMS. Da har du en oppkobling som varer i 12 timer. Du kan være pålogget med maks 3 enheter.
Se kunnskapsartikkel KB0010875 hvordan koble til trådløst UiS-gjestenett.


For studenter og ansatte ved UiS eller gjester fra andre Eduroam institusjoner, så anbefales det å benytte trådløst nett Eduroam. Eduroam kan enkelt konfigureres ved å gå til følgende internettlenke https://eduroam.no/connect. Se KB0010688 for veiledning på oppsett av Eduroam. Om du er på UiS, så kan du benytte trådløst nett uis-configurator for å konfigurere din enhet for bruk av trådløst nett Eduroam. Du behøver å sette opp Eduroam en gang på din trådløse enhet. Da kan du benytte trådløst nett Eduroam på UiS Campus, flyplasser eller andre Universiteter og høgskoler i landet og ellers i verden hvor Eduroam finnes.


The old guest network, uis-guest, will be deactivated when the new wireless guest network, uis-gjestenett is established.
The new solution gives easy wireless access to Internet for individual visitors or groups that are unable to use eduroam wireless network.
You connect to the wireless guest network by selecting SSID (Service Set Identifier) uis-gjestenett from wireless network connections.
Access code is sendt by SMS, and the cost is NOK 2,- per SMS. You will have an active connection for 12 hours. You may be connected by 3 devices at the same time.
See knowledge article KB0010877 on how to connect to wireless guest network UiS-gjestenett .


We encourage students, employees at UiS and guests from other eduroam enabled institutions to use wireless network eduroam. You can easily configure Eduroam by opening the following internet link: https://eduroam.no/connect. See knowledge article KB0010879 for guidance on how to configure eduroam.
If you are located on UiS, you may use wireless network uis-configurator to configure you wireless device to use wireless network eduroam. You only need to configure eduroam once on your wireless device. After eduroam is configured on your device, you may use eduroam network at UiS campus, airports, other universities and colleges in Norway or other countries where eduroam exists.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (28.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol