Foreslå kandidater til innovasjonsprisen for 2016!


Det er ansatte eller fagmiljø ved UiS og IRIS som kan nomineres. Forslag på kandidater til SR-banks innovasjonspris må sendes inn senest 29. september 2017.

Formålet med prisen er å stimulere til forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater ved UiS og IRIS.

Selve prisen er et stipend på 50 000 kroner gitt av Sparebank 1, SR-Bank. Offentliggjøring av vinner(e) og utdeling av prisen skjer på universitetets årsfest den 30. oktober 2017.

Hovedkriteriene for prisen er forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater. Forskningsideer, prosjekter, publikasjoner, patentering, selskapsdannelse og tredjepartsfinansiering står sentralt i vurderingen og tar utgangspunkt for aktiviteter i 2016 som har bidratt til vesentlige løft og/eller et gjennombrudd i kommersialiseringsprosessen.

Alle ansatte og organisatoriske enheter ved eller tilknyttet UiS og IRIS, herunder IRIS-Forskningsinvest og Validé, kan nominere kandidater til prisen. Forslagene må begrunnes.

Vi inviterer med dette til nominering av kandidater som oppfyller betingelsene for tildeling av prisen, og imøteser forslag innen 29. september 2017.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS er sekretariat for prisen. Forslag sendes til Jorunn H. Barka.

Vedlegg:

Nomineringsskjema

Statuetter for innovasjonsprisen


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (28.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol