Lyses forskningspris 2016


Lyse tildeler årlig en forskningspris til ansatte ved Universitetet i Stavanger og IRIS. Nå kan du nominere din kandidat.

Prisen har til formål å fremme fremragende forskning i ulike fagmiljøer ved universitetet og IRIS. Prisen skal stimulere til forskningsvirksomhet generelt, og er en påskjønnelse til ansatte som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for (2016) har utmerket seg med forskningsinnsats av stor verdi for utviklingen av gode fagmiljø ved Universitetet i Stavanger og IRIS. Prisen består av et stipend til kr. 50.000 og et diplom.

Prisen kan tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø ved UiS og/eller IRIS.

Ansatte, fakultetene og StudentOrganisasjonen ved universitetet og alle ansatte ved IRIS inviteres herved til å nominere kandidater til prisen innen 29. september 2017. Alle forslag må begrunnes og sendes på e-post til Jorunn H. Barka.

Forslagene må begrunnes og dokumenteres i form av:
• kandidatens publikasjonsvirksomhet
• andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og internasjonale fagmiljøer
• kandidatens betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats

Forslagene vil bli vurdert av en jury bestående av rektor ved UiS, adm. direktør ved IRIS, to eksterne medlemmer med professorkompetanse (oppnevnes av UiS og IRIS sammen), StOr-leder samt en representant fra Lyse.

Juryen kan i tillegg suppleres med ytterligere eksterne representanter ved behov. Forskningsdirektøren ved UiS er sekretariat for juryen.

Prisen vil deles ut av en representant for Lyse ASA i forbindelse med universitetets årsfest den 30. oktober.

Se statuetter her.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (21.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol