Ny prodekan for undervisning på Handelshøgskolen ved UiS


Lars Atle Kjøde er oppnevnt som prodekan for undervisning på Handelshøgskolen ved UiS fra 1. august 2017.

Lars Atle Kjøde er universitetslektor og studieleder i regnskap og revisjon på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Han er utdannet statsautorisert revisor og har i tillegg høyere avdeling (HAS) fra Norges Handelshøyskole. Lars jobbet en årrekke i Ernst & Young (EY) og var en del av EYs fagavdeling i regnskap, og har vært en del av revisjonsteamet på noen av Norges største selskaper, deriblant Statoil og DnB.  Lars Atle er en aktiv foredragsholder i næringslivet, og sitter i flere aktive styrer i næringslivet.

En uttalelse:

Jeg gleder meg til å ta fatt som prodekan for undervisning ved det nye fakultetet. Handelshøgskolen ved UiS har et godt utgangspunkt, og min jobb vil i tiden fremover bestå i å bygge robuste innovative fagmiljøer innenfor prioriterte områder med fokus på formidling til studentene, bruk av nye læringsformer, og økt grad av digitalisering. Jeg vil arbeide for å aktivt inkludere næringslivet både i planleggingen og utførelsen av undervisningen for å sørge for at vi har tilpassede studier til de behov som næringslivet har, samt skape sterke relasjoner til næringslivet ved å jobbe aktivt for å få til internship-ordninger. Jeg vil i tillegg jobbe aktivt med å skape relasjoner med utvalgte internasjonale universiteter og det internasjonale næringsliv. Vi skal ha høye ambisjoner og sammen med det næringslivet skal vi bygge et av Norges beste undervisningsmiljø.


Sist oppdatert av Egil C. Svela (22.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol