Ny prodekan for forskning ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og humaniora


Rudy Garred er oppnevnt som prodekan for forskning ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og humaniora fra 12. oktober 2017.

Rudy Garred (PhD) er instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning, og har vært ansatt ved UiS siden 1992. Garred har lang erfaring fra undervisning og forskning på universitets- og høgskolenivå. I perioden 1992-2004 var han høgskolelektor i musikk ved Høgskolen i Stavangers lærerutdanninger. Etter å ha avlagt PhD-grad i musikkterapi ved Aalborg Universitet i 2004, var han førsteamanuensis i musikkterapi ved Høgskolen i Sogn og Fjordane i to år og ved Grieg-akademiet ved Universitetet i Bergen i to år. Høsten 2008 kom han tilbake til UiS som førsteamanuensis i musikk ved førskolelærerutdanningen.

Han har vært ansatt som instituttleder de siste åtte årene, men han har også vært instituttleder tidligere, da i perioden 1997-2000 ved Institutt for estetiske fag ved Høgskolen i Stavanger. Garred overtar funksjonen som prodekan for forskning ved fakultetet etter Alexandre Dessingue. I tillegg til å ivareta funksjonen som prodekan, vil han gå tilbake sin faste undervisnings- og forskerstilling ved instituttet.

Garred er utdannet musikkterapeut, og har en cand. philol i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo i tillegg til doktorgraden. Hans faglige fordypningsområde er dialogisk perspektiv på musikk som terapi. Foruten formidling av egen forskning har han lang erfaring i undervisning og veiledning på master og doktorgradsnivå.


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (22.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol