Ny prodekan for undervisning ved Det helsevitenskapelige fakultet


Bjørg Frøysland Oftedal er oppnevnt som prodekan for undervisning ved Det helsevitenskapelige fakultet fra 1. august 2017.

Bjørg Frøysland Oftedal er førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, og har vært ansatt ved nåværende UiS siden 1997. Hun er utdannet som sykepleier med spesialisering innen veiledning, har hovedfag i helsevitenskap ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, samt doktorgrad fra UiS (2011). Hennes faglige fordypningsområde er motivasjonsteori og veiledning, særlig knyttet til kronisk sykdom. Oftedal har det siste året vært prodekan for undervisning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

For tiden er hun prosjektleder for et prosjekt som undersøker om internettbasert veiledning i allmennpraksis kan bedre motivasjon for diabetesregulerende adferd hos personer med type 2 diabetes. Foruten formidling av egen forskning har hun lang erfaring i undervisning og veiledning på bachelor og masternivå, samt medveileder for flere doktorgradsstipendiater som begge hovedsakelig er finansiert av eksterne midler. Hun har også vært emneansvarlig for bacheloroppgaven i nettbasert sykepleiestudium, og har erfaring med studieplanarbeid.

I de siste årene har Oftedal vært med å utvikle og fremskaffe kunnskaper om de pedagogiske mulighetene knyttet til nye digitale læringsverktøy. Sammen med kolleger har hun publisert flere artikler innen digital læring. I tillegg er hun med i et pågående ERASMUS+ prosjekt, som i samarbeid med University of Nottingham og Universidad Catòlica de Valencia utvikler og implementerer en interaktiv, mobil e-lærings app for spanske, britiske og norske sykepleiestudenter. Hun er også leder for programområdet E-læring og simulering, og er aktiv i flere nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (22.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Bjørg Frøysland Oftedal
Bjørg Frøysland Oftedal er ny prodekan for undervisning ved Det helsevitenskapelige fakultet.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no