Gjennomgang av universitetets studieprogrammer


Onsdag 23. og torsdag 24. august inviterer prorektor og utdanningsdirektøren til kick-off-møter

Kunnskapsdepartementet har bedt universitetene og høyskolene gå gjennom alle studiene for å sjekke at de oppfyller nye standarder og kriterier i departementets studiekvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift. Gjennomgangene skal være fullført innen utgangen av 2018.

Onsdag 23. og torsdag 24. august inviterer prorektor og utdanningsdirektøren til kick-off-møter med fakultetene, instituttene, studenttillitsvalgte, faglige og administrative koordinatorer og saksbehandlere. Møtene holdes i UiS sine lokaler i Arkivenes hus, 4. etasje.

Mer informasjon om møtene finnes på siden for møtenes tidspunkt og program.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (16.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol