KURS: Excel makroprogrammering VBA 27. - 28. september kl 9-15 - Spesialpris til ansatte ved UiS


Kurset retter seg mot personer som har mye brukererfaring, og som vil lære bruk av makroer for å automatisere og forenkle arbeidet i Excel. Spesialtilbud til ansatte ved UiS - kun 3500 kroner (veiledende pris er 8300 kroner).

Kurset er beregnet på deg som har jobbet mye i Excel, men som ønsker å automatisere tunge eller tidkrevende arbeidsprosesser i Excel ved hjelp av makroprogrammering (Visual Basic for Applications - VBA).

Varighet
2 dager - fra kl 09.00 til ca kl 15.00

Emner

Utforming av makroer

Makroviruskontroll

 • Registrering og kjøring av makroer
 • Tilknytning av makro til knapp

Redigering av makroer

 • Lesing og redigering av Visual Basic kode
 • Feilsøking i makroer
 • Prosjektutforskeren
 • Opprette kodemoduler og navngi disse

Forhåndsdefinerte dialogbokser

 • Skriving av prosedyrer
 • Meldingsboks (MsgBox) og inndataboks (InputBox)

Funksjoner og prosedyrer

 • Bruk av variabler, konstanter
 • Bruk av prosedyrer
 • Innebygde VBA funksjoner

Egendefinerte dialogbokser

 • Utforming av skjema med felt
 • Egenskaper
 • Hendelsesprosedyrer og tabulatorrekkefølge

Løkker og tester

 • Lese fra celle, skrive til celle
 • Tester og betingelser
 • If, If Else, For – Next, With strukturer

Meld deg på ved å kontakte oss uis-ikt@uis.no eller på telefon 51831073

Les mer om kurset her.


Sist oppdatert av Kathrine Jølle Wathne (16.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol