UiS har inngått en ny rammeavtale med VWR International AS om innkjøp av kjemikalier, forbruksartikler og utstyr til laboratorium


UiS har inngått rammeavtale med VWR om innkjøp av kjemikalier, forbruksartikler og utstyr til laboratorium. Avtalen skal løpe i tre år fra 1. september 2017 med opsjon på ett års forlengelse.

Avtalen skal omfatte alle typer kjemikalier og forbruksartikler til laboratorium som er tilgjengelig i leverandørens netthandel.

Avtalen skal videre omfatte laboratorieutstyr og -instrumenter tilgjengelig i leverandørens netthandel, og som har verdi under NOK 100 000 eks. mva. Ved kjøp av utstyr eller instrumenter med verdi over NOK 100 000 eks. mva., er UiS ikke forpliktet til å benytte den valgte leverandøren for rammeavtalen. I slike tilfeller skal det bli innhentet tilbud fra minimum tre leverandører.

Bestilling skal skje via Basware PM i henhold til rutiner for innkjøp. Det er oppnevnt innkjøpere som skal håndtere alle bestillingene. For å bestille varer må derfor en av de aktuelle innkjøperne for din enhet kontaktes.

Enhet for anskaffelser


Sist oppdatert av Åse Ormøy (15.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol