Valg av instituttråd og senterråd - utsettelse av valgavviklingen // Election to Institute councils and Center councils - postponed election


Etter planen skulle valg til instituttråd og senterråd vært innen utgangen av september. På grunn av arbeidet med omorganisering og innplassering av ansatte utsettes valgene til etter nyttår. // According to the plan, elections to the Institute councils and Center councils should have been conducted during September. Due to the reorganization and placement of employees, the elections are postponed until 2018.

Se også valgsidene "Valg/Election 2017".

See also the election pages "Valg/Election 2017".


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (16.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol