Senter for grunnforskning søker vitenskapelig leder


Stillingen som vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS) blir ledig fra 1. august 2009.

Senteret ønsker seg en erfaren forsker med kompetanse på professornivå og bakgrunn fra forskningsledelse, internasjonalt faglig arbeid, og gjerne også fra forskningspolitisk og kulturelt arbeid.

Den som ansettes forutsettes å dele sin tid mellom tre hovedaktiviteter: Forskningsadministrativ ledelse av virksomheten ved Senteret, faglig aktivitet rettet mot virksomhetsområdene ved Senteret, og egen forskning.

Ansettelsesvilkår ellers:

• Åremålstilling for tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.
• Lederen er forutsatt å ha sin faste arbeidsplass ved Senteret.
• Lønn og rammebetingelser avtales med styret.
• Tiltredelse 1. august 2009

Fullstendig utlysning finnes på CAS' nettsider:

Søknadsfrist 1. desember 2008.

Senteret er en frittstående stiftelse hvis overordnede formål er å drive grunnforskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor humaniora, samfunnsfag og naturfag. Senteret har sine lokaler i Det Norske Videnskaps-Akademi på Drammensveien i Oslo.

Det vitenskapelige arbeidet ved Senteret organiseres i internasjonalt sammensatte forskningsgrupper,
og i samarbeid med norske universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Sist oppdatert av (27.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol