Disputas om gjenvinning av avløpsvann


Kristin T. Ravndal har i sin doktoravhandling utviklet ny kunnskap om gjenvinning av avløpsvann. Hun har også utviklet konkret renseteknologi for bruk i utviklingsland.

Verden står overfor store vannutfordringer. Vannmangel og utilfredsstillende sanitærforhold er fremdeles hverdagen for flere milliarder mennesker. Avløpsvann inneholder flere gjenvinnbare ressurser, og gjenvinning i en bærekraftig sirkulærøkonomi er i dag målsetningen for fremtidens renseteknologi.

Forskning og utvikling av nye teknologier krever detaljert kunnskap om hvilke komponenter som fins i avløpsvannet og hvordan de omdannes til andre stoffer.

Analyse av avløpsvann

Ravndal har utviklet slik kunnskap ved å analysere små fraksjoner av partikler og naturlige biopolymerer (som sukker og protein) i avløpsvann.

Forskningen hennes har vist at forurensningene i avløpsvann hovedsakelig består av partikulært stoff og små molekyler. Nedbrytning av partikler avhenger hovedsakelig av størrelsen, mens for polymerer i avløpsvann er det den kjemiske sammensetningen som er viktigst.

Ny modell

Ravndal har gjort detaljerte studier av kjemiske mellomprodukter, som har resultert i en modell for dekomponering av organisk materiale. Dette er viktig kunnskap for å utvikle separasjonsteknologi for effektiv material- og energigjenvinning.

Videre har Ravndal overført sine eksperimentelle funn til utvikling av et enkelt renseteknisk system for resirkulering av vaskevann i utviklingsland. Systemet er basert på en integrert membran-bioreaktor som ble funnet robust og i stand til å behandle vaskevannet over en lang periode, med lav bruk av energi og minimalt vedlikeholdsbehov.

Om kandidaten

Kristin T. Ravndal er 29 år og fra Ålgård i Rogaland. Hun har en mastergrad i Miljøteknologi og en bachelor i ingeniørfag (Kjemi og miljøbioteknologi), begge fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som Research Fellow in Sanitation System Technology på Cranfield University, UK.

Avhandling og disputas

Avhandlingen hennes har tittelen «Biologisk nedbrytning av partikulært og polymerisk organisk stoff i avløpsvannsystemer».

Hovedveileder under doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Roald Kommedal ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS.

Hun forsvarte doktorgraden i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet den 19. juni 2017.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (20.07.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Kristin T. Ravndal
Kristin T. Ravndal
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no