Seminar om norsk emigrasjon til USA


"Ikke bare farmere - urbaniseringsprosessen i norsk emigrasjon til USA". Det er tittelen på seminaret som finner sted fredag 24. oktober kl 09.15 – 15.00.

Seminaret innledes med en drøfting rundt stikkordene immigrasjon og integrasjon. Professor Ole Moen, UiO, vil ta opp dette overordnede temaet med utgangspunkt i amerikansk historie og samfunnsutvikling. Tittelen på hans innlegg er Fra Know Nothing-bevegelsen til salatbollen. Moen vil også komme inn på paralleller til dagen immigrasjon til Europa og Norge.

Urbanisering spilte en viktig rolle både i integrasjonsprosessen og på mange andre måter for de norske immigrantene i USA i det 19. og 20. århundret. Dette vil professor em. Odd S. Lovoll, St. Olaf College/UiO, ta opp i sitt innlegg som har fått tittelen Norskamerikanske immigranter og urbanisering i USA, med småbyen Benson på prærien og den norske kolonien i Chicago som hovedemner.

1. amanuensis David Mauk, UiO, vil i sitt innlegg ta utgangspunkt i sine studier av den norske kolonien i Brooklyn, New York. Han vil også komme inn på arbeidet med den største norske bykolonien i USA, nemlig den i Minneapolis/St.Paul. Mauk er snart klar med en ny bok basert på denne forskningen. Cand. Philol. Idar Ree, UiS, er sistemann ut. Ree vil ta oss med tilbake til Norge. Han tar utgangspunkt i hovedoppgaven sin i historie fra 2002 om innenlands by-etappe flytting fra Jæren til Stavanger og emigrasjon.

Det er åpent for spørsmål og kommentarer etter hvert av innleggene.

Arne Rettedals hus, rom G-201

Sist oppdatert av (22.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol