Velkommen til Solens reise - bronsealderutstillingen på Arkeologisk museum


AmS inviterer alle ansatte på UiS til museet og utstillingen "Solens reise. Rogaland i europeisk bronsealder". Utstillingen åpnet den 25. september og varer til 15. februar. UiS-ansatte får gratis adgang ved å vise ansattkort.

Utstillingens tema er sammenhenger over Europa på denne tiden, både i idéverden og i det formmessige uttrykk.
Dette tidsrommet er en periode hvor det arkeologiske materialet har svært uttrykksfulle fellestrekk over store deler av Europa – fra Rogaland til Kreta, og fra Irland til Kaspihavet.

Rogalandsmaterialet er en sentral del av utstillingen og kan oppleves i en sammenheng som aldri før har vært mulig. AmS har samlet bronsealdermaterialet fra egne samlinger, og gjenstander fra Rogaland som finnes på andre museer i Norge. Disse gjenstandene vises i den sammenhengen de en gang var en del av, gjennom innlån fra ulike europeiske museer.

Det er valgt å rette fokus på et utvalg gjenstander som viser spesielle sammenhenger mellom Rogaland og Europa, og mellom Skandinavia og resten av Europa. Herunder blir det europeiske fellesskapet, og variasjonen uttrykt i bronsealdermaterialets form og dekor. Dette er altså være kjernen i utstillingen, rikt supplert med gull.

Sist oppdatert av (21.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol