NTVAs Ærespris 2009


Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner til å sende inn forslag på kandidater til NTVAs Ærespris 2009.

NTVAs Ærespris ble delt ut for første gang i år. Prisen ble tildelt Yngvar Gundro Lundh under seminaret om ”Future Energy Resources” som ble arrangert i anledning NTVA Teknologiforum 2008 i Trondheim 9. september. Lundh fikk prisen for sin innsats knyttet til utviklingen av Internett, les hele begrunnelsen . Prisen består av et diplom med illustrasjon laget av Håkon Bleken. Diplomet ble overrakt av konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF.

Frist for å sende inn forslag til NTVAs Ærespris 2009 er 1. desember 2008. Nærmere informasjon om prisen her.

Sist oppdatert av (21.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol