Utdanningskvalitetsprisen 2009


Kunnskapsdepartementet inviterer herved utdanningsinstitusjonene til å sende inn søknader til Utdanningskvalitetsprisen 2008. Prisen er også i år på 1 million kroner.

Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning; Utdanningskvalitetsprisen for 2008, ble utdelt på NOKUT-konferansen i Hamar 29. april. Prisen på 1 million kroner ble delt mellom tre institusjoner. Høgskolen i Telemark mottok førstepremien for prosjektet ”Y-vei, Yrkesfaglig vei til ingeniør”. Andrepremien gikk til Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo for ”Arbeidsrelevansprosjektet innen studier og utdanning”, mens Universitetet for miljø- og biovitenskap fikk tredjepremien for prosjektet ”IKT som brobygger i praktisk pedagogisk utdanning”. Mer informasjon om vinnerprosjektene finnes på NOKUTs nettsider.

Prisen som også for 2009 er på 1 million kroner, lyses ut nå. Av statuttene for prisen fremgår det hva som er hensikten med prisen, hvem som kan søke og hva søknaden må inneholde. Statuttene finnes på NOKUTs nettsider.

Hver institusjon kan sende inntil 3 søknader. Institusjonsledelsen bes samordne fagmiljøenes forslag. Fristen er 1. februar 2009.

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for prisen som institusjonene bes benytte.

Søknadene vil bli vurdert av en priskomité. Komiteen har fire medlemmer, tre faglig tilsatte ved universitet/høgskole og en student.
Prisen vil bli utdelt på NOKUT-konferansen i Bergen 5. mai 2009. Prisvinnerne må forberede seg på å delta på en av konferansens sesjoner i tillegg til selve utdelingsseremonien og skrive et bidrag til NOKUTs årsmelding for 2009.

Alle søknadene vil etter pristildelingen bli gjort tilgjengelig på NOKUTs nettsider.

Kontaktperson i NOKUT er rådgiver Ingrid F. Berglund tlf. 21 02 18 23.

Søknadene sendes innen 1. februar 2009 elektronisk til postmottak@nokut.no og som vanlig post i fire (4) eksemplarer til: NOKUT, postboks 1708 Vika, 0121 Oslo. Merk innsendingene ”Utdanningskvalitetsprisen 2009”.

Sist oppdatert av (21.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol