Seminar om farskapets historie


Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning inviterer til seminar om farskapets historie tirsdag 21. oktober kl. 14.30- 16.30 på rom O-101, Hulda Garborgs hus, Universitetet i Stavanger (UiS).

Innleder er kjønnsforsker Jørgen Lorentzen, senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Foredraget handler om hvordan man har betraktet fedres plass i familien i faglitteratur og skjønnlitteratur fra 1850 og fram til i dag. Lorentzen vil snakke om fedres forhold til barna, menns forhold til kvinner og menns rolle i forholdet mellom arbeid og familie.

Foredraget kommenteres av førsteamanuensis og familieforsker Mari Rege ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS

Vel møtt!

Sist oppdatert av (20.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol