Erasmus ansattmobilitet 2008/2009


Er du interessert i et utenlandsopphold for å gå på språkkurs, delta på kurs / konferanser eller få annen form for opplæring? Søk om stipend før 1. desember 2008.

Internasjonale relasjoner kan i studieåret 2008/2009 tildele 7 stipend til kortere opphold ved et universitet eller en annen bedrift, organisasjon eller institusjon innen EU. Ordningen er en del av det nye Erasmus-programmet i EUs program for livslang læring (LLP), og går under navnet "ansattmobilitet".

Hensikten med stipendet er å stimulere den internasjonale aktiviteten ved UiS. Alle ansatte, også ansatte i teknisk – administrative stillinger, kan søke. Oppholdet skal vare fra 1 - 6 uker. Det vanlige er en uke. Stipendet er på ca. kr. 6500.

 


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (18.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol