Forskningsdagene 2017


Hvordan utviklet Stavanger seg i takt med hermetikkindustrien? Hvor står egentlig Universitetet i Stavanger i det grønne skiftet? Og hvilke planter bør du ikke ha til middag? Dette og veldig mye mer får du vite under årets Forskningsdager.

Ta bussen fra Stavanger sentrum til Stavanger øst med forsker Erik Rønning Bersagel fra Museum Stavanger. Finn ut om forskere faktisk kan være morsomme på Kåkå kverulantkatedralen eller utforsk matmangfoldet på Ullandhaug under Matløypa. 

Årets program for Forskningsdagene i Stavangerregionen er tettpakket med interessante, morsomme og ikke minst lærerike aktiviteter, foredrag og debatter. Mellom 20. september og 1. oktober skal et mangfold av forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner i Stavangerregionen vise fram hva de forsker på og hvordan dette er nyttig for oss som bor i regionen.

Forskningsdagene åpnes offisielt i år av pro-rektor ved Universitetet i Stavanger, Dag Husebø, onsdag 20. september kl. 14.30 på Universitetsbiblioteket på Ullandhaug. Etter åpningen ser UiS seg selv i lys av det grønne skiftet, og fire fagpersoner fra UiS gir oss refleksjoner rundt UiS, miljøvennlig energi og omstilling. 

Mange av regionens forskningsmiljøer stiller på stand under årets Forskningstorg i Stavanger sentrum lørdag 23. september. Disse har fått i oppgave å vise både kreativitet, formidlingsglede og de skal engasjere publikum. Så her er en god mulighet til å utforske forskningens mange hemmeligheter. 

Og for studenter har vi en egen kveld hvor det er bacherloroppgaven som er i sentrum. Bachelorstudenter fra byens utdanningsinstitusjoner presenterer sin forskning under Bacherlokandidaten. Dette er en del av Researchers night, en forskernatt som arrangeres i hele Europa. 

Verdien av forskning

Forskningsdagene er en nasjonal festival som hvert år arrangeres i regi av Forskningsrådet. Fra 20. september til 1. oktober blir det over 1000 arrangementer over hele landet.

Og i 2017 har Forskningsdagene verdier som tema. Det handler om hvordan vi forvalter ressursene våre. Og skaper nye verdier. Både på land, og i havet. Men det handler om mer enn økonomiske verdier - verdier som gir identitet, verdier i et velferdssystem eller verdien av god helse. Og, ikke minst: Hva kan forskningen bidra med?

Forskningsdagene i Stavanger-regionen består av flere samarbeidspartnere som bidrar til et fyldig og variert program for alle aldersgrupper.

Alle arrangementene er gratis og åpne for alle.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (01.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol