Norge får felles vitenskapsindeks


Norge bør satse på Frida som nasjonalt informasjonssystem for vitenskapelige publikasjoner, ifølge en nasjonal utredning. I 2010 kan ForskDok være historie ved Universitetet i Stavanger.

– Dette er en gledelig nyhet for UiS. I dag blir vitenskapelige publikasjoner registrert i tre ulike forskningsbaser. Nå blir alt samlet på ett sted, sier Suvada Veledar. Som ForskDok-ansvarlig ved UiS har hun ansvaret for å administrere overgangen, som etter planen skal skje i løpet av neste år.

– Utfordringen for både meg og de faglig ansatte blir å lære seg det nye systemet. Men den nye Norsk vitenskapsindeks blir ikke veldig ulik dagens ForskDok. Man må bare venne seg til noe nytt, sier Veledar.

Alt i ett
I vinter satte Kunnskapsdepartementet ned en arbeidsgruppe for å utrede et felles, nasjonalt informasjonssystem for vitenskapelige publikasjoner. Norge vil som første land i verden samle alle vitenskapelige artikler fra universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak i en og samme base.

Arbeidsgruppa har nå sendt over sitt forslag. De ønsker å bygge vitenskapsindeksen på det eksisterende Frida-systemet, som drives av UiOs senter for informasjonsteknologi (USIT).

Mer informasjon
– Over 150 institusjoner vil da kunne bruke Frida, etter en liten omstrukturering og videreutvikling, sier Tina Lindegjærde, daglig leder for Frida-sekretariatet ved USIT til nettstedet Uniforum.

Omleggingen skal ikke bare gjøre det enklere å finne ut hva som foregår av forskning på eget og andres universiteter. Arbeidsgruppen lover også bedre kvalitetssikring av informasjonen, og foreslår dessuten at basen skal inneholde mer informasjon om forskere, grupper, prosjekter og andre forskningsresultater.

Ut på høring
– En annen fordel er at vitenskapelig ansatte bare trenger å legge inn CV-en sin én gang. Deretter vil Forskningsrådet kunne hente den opp hver gang man søker om forskningsmidler, i stedet for at ansatte skal måtte sende den inn hver gang, sier Suvada Veledar.

Arbeidsgruppen foreslår overfor Kunnskapsdepartementet at Universitetet i Oslo får oppgaven med å drifte Norsk vitenskapsindeks.

Forslaget skal nå ut på høring til relevante instanser. Les arbeidsgruppens innstilling her.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (17.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol