Utskrift vil kunne være ustabilt fra 1500-1600 i dag / Printing may experience instability today between 1500-1600


Det er oppdaget en feil i printsystemet som gjør det nødvendig å restarte sentrale komponenter for oppgradering. Dette vil føre til ustabilitet i utskriftssystemet mellom 1500-1600 i dag./ Due to an error recently discovered in central printing systems, it is necessary to reboot central components for patching. This will lead to instability in the printing system between 1500-1600 today.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (04.07.2017)

Skriv ut artikkel print symbol