Oppdaterte retningslinjer for eksport og import av varer


Retningslinjene for eksport og import av varer er oppdatert etter nye krav fra tollmyndighetene

For alle ansatte består endringen hovedsakelig av at AØV må informeres på mailadressen toll@uis.no når det mottas varer fra utlandet, eller det sendes varer ut av landet.

Se økonomihåndboken for mer detaljer.


Sist oppdatert av Åse Ormøy (30.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol