UiS har opprettet Vipps


For å gjøre gjennomføring av innbetalinger enklere har UiS inngått avtale om bruk av Vipps. Vipps kan benyttes til enkeltarrangementer (høstfest, sosiale sammenhenger, utleie utstyr ol)

Som eksempel kan Universitetsbiblioteket nevnes, som tar Vipps i bruk fra høsten 2017 for å administrere gebyrer og erstatning av bøker.

VippsPortalen er en løsning der du får samlet alle transaksjoner, salgssteder og rapporter på ett sted. Du får blant annet "live" oversikt over innbetalinger og transaksjonsstatuser. Du logger enkelt inn i VippsPortalen med kodebrikke eller BankID på mobil. 

Vipps er en god ordning enten du har et større arrangement eller driver annen innsamling av innbetalinger. De som skal betale får et enkelt alternativ til kort og kontanter, og UiS får pengene rett inn på konto.

 AØV er administrator for Vipps UiS og det bes om at man tar kontakt med AØV ved regnskapsenheten for å få lagt til sitt eget salgssted (arrangement, aktivitet) etter behov. Det kan for eksempel være ett salgssted for kiosksalg og ett for billettsalg.

Rolf Jegervatn AØV


Sist oppdatert av Åse Ormøy (30.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol