Forskningsrådet tilbyr Toppfinansiering til HFSP-stipendiater


Human Frontier Science Program (HFSP) lyser ut et treårig utenlandsk postdoktorstipend innenfor forskningsområdet livsvitenskap med søknadsfrist 24. august 2017. Ved innvilget HFSP-stipend tilbyr nå Forskningsrådet Toppfinansiering for å støtte opp om dette programmet.

Human Frontier Science Program (HFSP) er et program som finansierer forskning innenfor livsvitenskap. I dette programmet blir tverrfaglighet høyt prioritert. Innenfor HFSP er det to postdoktorordninger. Den ene for de som har doktorgrad innen biologi, og den andre for de som har doktorgrad innen et annet fag. Likt for begge ordningene er at det skal forskes på livsvitenskapelige problemstillinger. HFSP-stipendet gjelder for opphold ved alle institusjoner som forsker på grunnleggende problemstillinger innenfor livsvitenskap.

Krav til Søker

Et treårig postdoktorstipend til utlandet kan søkes av de som er i avslutningsfasen av doktorgraden eller akkurat ferdig, eller har begynt på sin postdoktorperiode. For å søke HFSP-stipend må det ha gått maksimalt tre år siden oppnådd doktorgrad. Toppfinansieringen fra Forskningsrådet forutsetter at du har doktorgrad fra Norge og bodd i Norge minst fem av de siste åtte årene.

Toppfinansiering fra Forskningsrådet

Norske søkere som har fått innvilget HFSP-stipend kan søke om 16 000,- pr måned i tillegg fra Forskningsrådet eller 32 000,- i tillegg med familie. Dette utbetales som honorar uten feriepenger.

- Denne ordningen skal være en støtte til HFSP-stipendet siden de finansielle betingelsene for dette stipendet er dårligere enn andre tilsvarende programmer fra Forskningsrådet eller EUs Marie Sklodowska-Curie Action. Målet med Toppfinansieringen er derfor å gjøre betingelsene mer lik de andre programmene, opplyser de på Forskningsrådet sine nettsider.

Norske institusjoner kan også ta imot utenlandske HFSP-stipendiater, men disse kan ikke søke Toppfinansiering. Toppfinansiering er kun for forskere som reiser ut.

Utlysning

Utlysningen finner du på HFSPs sine nettsider i juli. Utlysningen til Toppfinansiering fra Forskningsrådet kommer i løpet av høsten.

Ta kontakt med Marianne Lorentzen i Forsknings- og Innovasjonsavdelingen om du har noen spørsmål.

 


Sist oppdatert av Mari Hult (30.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol