Ny rutine for bestilling av visittkort fra Bodoni


UiS har fått i stand en ny avtale med Bodoni angående hvordan bestillinger av visittkort skal foretas, noe som forenkler bestillingen for UiS ansatte. Gjennom denne nye avtalen har UiS også oppnådd lavere priser på denne tjenesten.

  • Alle bestillinger av visittkort fra Bodoni skal foretas via Basware PM (innkjøpssystem).

  • Mal for visittkort UiS skal fylles ut og lastes opp som vedlegg til bestillingen i Basware PM.

Rutinen sikrer at Bodoni får nødvendig UH-nummer knyttet til bestillingen for å kunne fakturere UiS, samt informasjon i utfylt mal for å produsere visittkortene.  

Ved å benytte ny rutine oppnår UiS bedre avtale i form av lavere priser på tjenesten fra Bodoni. Dersom UiS ikke foretar bestilling gjennom Basware PM, vil prisene bli langt høyere enn de som er fremforhandlet (opptil 3 ganger høyere).

Link til økonomihåndbok innkjøp

Kontaktperson ved AØV - Rolf Jegervatn og Katrine Thorsen


Sist oppdatert av Åse Ormøy (29.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no