Horisont 2020 kurs i høst


EU-enheten skal arrangerer H2020 kurs sammen med Norges Forskningsrådet I høst.

Kursoversikt:

  1. Horisont 2020 - Prosjektuvikling - nivå 2.

    Kursdato: 29. september 2017

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og    innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Les mer og meld deg på

     2. Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

        Kursdato: 23.-24. november 2017

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et innvilget EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Les mer og meld deg på

Kontakt Kyrre Ås (kyrre.aas@uis.no) eller Katrine Lim (peck.lim@uis.no)


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (28.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol