To UiS forskere tildelt Fulbright-stipend


To forskere fra UiS har i år blitt tildelt Fulbright-stipend for å forske ved anerkjente amerikanske universiteter. Fulbright gir mange muligheter for både studenter og forskere som ønsker utveksling til og fra USA. Ny søknadsfrist er 1. oktober 2017.

Cato Wittusen og Reidar Mosvold er to forskere fra UiS som har blitt tildelt Fulbright-stipend for å forske ved anerkjente amerikanske universiteter. De skal ha forskningsopphold ved henholdsvis University of California, Los Angeles (UCLA) og University of Michigan. Begge skal være borte et helt år fra 1. august i år.

Cato Wittusen er Førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, og har sin forskningsinteresse innen filmestetikk, fenomenologi og forholdet mellom film/litteratur og filosofi. Ved UCLA skal han forske på temporal overlapping i film. Tittelen på prosjektet er: Time Revisited: Studies in Temporal Overlapping in Film. UCLA har et sterkt filmvitenskapelig miljø og et stort filmarkiv som Wittusen vil benytte seg av. Wittusen har hatt flere forskningsopphold i USA. I 2007/08 var han Fulbright-stipendiat ved University of Chicago, og i 2012/13 var han gjesteforsker ved New York University og New School for Social Research i New York.

Reidar Mosvold er Professor i metematikkdidatikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Han forsker på matematikkundervisning, og underviser og veileder i matematikk og matematikkdidatikk. Gjennom forskningsoppholdet ved University of Michigan skal han undersøke den spesialiserte matematiske kunnskapen som er nødvendig for å gjennomføre matematikkundervisning, og han skal delta i et forskningsprosjekt hvor målet er å utvikle profesjonell konsensus omkring hva som kjennetegner denne kunnskapen. Prosjekttittelen er: Specialized content knowlegde for teaching mathematics. I tillegg til støtte fra Fulbright har Mosvold mottatt et personlig utenlandsstipend fra Forskningsrådet i forbindelse med prosjektet. Grunnlaget for dette utenlandsoppholdet ble lagt gjennom et kortere gjesteopphold (6 uker) som Mosvold gjennomførte i 2016 med kvalifikasjonsmidler fra UiS.

Fulbright-stipend - ny søknadsfrist 1. oktober 2017

Fulbright-programmet er den amerikanske regjeringens internasjonale utvekslingsprogram. Det ble opprettet i etterkant av andre verdenskrig for å øke gjensidig forståelse mellom folket i USA og andre land gjennom utveksling av personer, kunnskap og ferdigheter. Fulbright-stipend blir i USA ansett som et prestisjetungt stipend og kan være en døråpner for andre muligheter. De støtter også reiser til andre institusjoner for å presentere resultater. Dette er noe Fulbright-programmet oppfordrer til.

Fulbright støtter alle fagfelt, med stipendbeløp på opptil NOK 200 000,- (vanlig forskerstipend er på NOK 100 000,-). Dette forutsetter at forsknings- eller studieoppholdet ikke allerede er påbegynt i USA.

- Et Fulbright-stipend utgjør et kjærkomment økonomisk bidrag til reisebudsjettet, sier Wittusen, men like viktig er imøtekommenheten en opplever som Fulbright-stipendiat i USA. I tillegg er Fulbright-kontoret her i Norge svært behjelpelig med en rekke ting, blant annet i forbindelse med søknad om visum, informasjonsmøter etc.

I år er det 42 studenter og forskere ved ulike institusjoner i Norge som reiser til USA med Fulbright-stipend. Det er mulig å få inntil to Fulbright-stipend, forutsatt at det har gått minst fem år siden forrige opphold. Gjennom Fulbright er det også muligheter å få støtte til å invitere forskere fra USA til et forskningsopphold i Norge.

Mer om de ulike mulighetene kan leses på Fulbright sine hjemmesider.

Ta gjerne kontakt med Marianne Lorentzen i Forsknings- og Innovasjonsavdelingen om du øsnker å vite mer.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (27.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol