Bokbad i musikkestetikk


Onsdag 15. oktober kl. 12.30 blir boka Anvendt musikkestetikk lansert i foajeen i Kitty Kiellands hus ved SiS bok. Forfatter Per Dahl og professor Inge Særheim vil samtale om bokas innhold.

I boka Anvendt musikkestetikk relateres musikkestetiske teorier til aktuelle situasjoner for utøvere og lyttere av klassisk musikk. Forfatteren følger kronologien fra antikken, men har med eksempler fra dagens musikkliv.

– Dette er ei bok for de som er interessert i klassisk musikk. Det er ingen forutsetninger for å ha lest musikkestetikk tidligere, og boka er som sådan en fin innføring, forteller forfatteren Per Dahl.

En viktig problemstilling i boka er hvorvidt estetikken er noe iboende i musikken, eller om det er noe vi tillegger musikken. 
Dahl viser at det er umulig å avgrense grunnlaget for musikkestetisk refleksjon til kun å omfatte den klingende musikken. Boka viser hvordan elementer til musikkestetisk refleksjon fastlegges allerede i innstuderingssituasjonen og i vår lytteprosess.

Boka avsluttes derfor med tre perspektiver som er vesentlige både for lyttere og utøvere i dagens klassiske musikkverden: Forestillingen om absolutt musikk, de kontekstuelle rammene og musikk som en sosial konstruksjon mellom komponist, utøver og lytter.

Per Dahl er førsteamanuensis ved Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger.

Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (14.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol