Lyse bidrar til to nye data-professorer ved UiS


Universitetet i Stavanger får 5 millioner kroner i bidrag fra Lyse AS. Pengene skal gå til IKT-forskning for bærekraftig omstilling og vekst i Stavanger-regionen.

Avtalen går over tre år og innebærer at UiS ansetter en professor og en professor II ved Institutt for data- og elektroteknikk (IDE).

De to professorene skal forske på analyse av store datasett, skyløsninger, maskinlæring, smarte byer og energiinformatikk. I tillegg skal de undervise på masterstudiene i Data Science og Computer Science ved UiS.

– Denne støtten fra Lyse betyr enormt mye for vår satsing på temaet smarte byer og fornybar energi, sier instituttleder Tom Ryen.

Nytt studium

– Vi har allerede begynt ansettelsesprosessen for professoratene og regner med å ha folk på plass på nyåret i 2018. De vil gå rett inn i pågående forskningsprosjekter som senteret vårt, CIPSI, allerede er i gang med. I tillegg vil de støtte undervisningen i det nye masterstudiet i Data Science, som vi vil starte opp i 2018.

IKT-delen av «Smarte byer»-begrepet vil bli tema for de nye professorene. For å kunne spare energi på smarte løsninger, er IKT-infrastrukturen selve ryggmargen.

Fornybar energi

Det er viktig å kunne håndtere den store datamengden på en korrekt og sikker måte.

– Derfor trenger vi mer kunnskap og kompetanse. I samarbeid med nettverket for miljøvennlig energi vil dette bety et solid løft for Universitetet i Stavanger sin satsing på fornybar energi, sier Ryen.

Relevant for næringslivet

Eirik Gundegjerde i Lyse er ansvarlig for selskapets relasjon til UiS.

– For Lyse er det viktig å kunne bidra til å øke kompetansen innenfor IKT-området ved UiS. Denne kunnskapen er svært relevant for de behovene næringslivet vil ha i framtiden. Ikke minst er det viktig for oss å kunne bidra til ny kunnskapsbasert verdiskapning i regionen, sier Gundegjerde. 

Stor avtale

Avtalen som nå er inngått, legger ingen føringer for hvordan UiS skal utføre det vitenskapelige arbeidet eller publisere resultatene av arbeidet. Den inngår også i en større samarbeidsavtale, verdt 30 millioner kroner, som ble undertegnet i januar 2015.

Tekst og foto: Leiv Gunnar Lie


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (29.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol