Senter for grunnforskning (CAS)


Senter for grunnforskning, eller Centre for Advanced Study (CAS), ved det Norske Vitenskaps-Akademi er en ressurssterk og uavhengig stiftelse som fremmer tverrfaglig og internasjonal grunnforskning på høyest faglig nivå.

Senteret har en unik samarbeidsavtale med UiS

Denne avtalen gir fast ansatte forskere ved UiS anledning til å søke om å danne en internasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe for ett års opphold ved CAS. Forskere som får innvilget prosjektet ved senteret får forskningsfri. De velger selv tema og fordypning, og inviterer med seg forskere fra verden over til å delta i prosjektet.

Hvert år tar CAS imot tre eminente forskningsgrupper fra feltene humaniora og teologi, samfunnsvitenskap og jus samt naturvitenskap, medisin og matematikk. Formålet til senteret er å fremme fremragende grunnforskning og tverrvitenskapelig teoretisk arbeid. Dette gjør CAS ved å skape et forskerklima på tvers av språk, kultur og fagbakgrunn der forskerne har tid til å bruke all sin energi på å fordype seg i forskningen.

Les mer om CAS og søknadsprosessen på https://cas.oslo.no/, og hold deg oppdatert ved å abonnere på CAS' nyhetsbrev.

Kontakt

Har du spørsmål eller andre henvendelser kan du ta kontakt på cas@cas.oslo.no.

 

Centre for Advanced Study (CAS)

Centre for Advanced Study (CAS) at the Norwegian Academy of Science and Letters is an interdisciplinary, international, and independent research centre of excellence.

The centre has a unique agreement with UiS

This agreement allows researchers who hold permanent positions at UiS to apply to lead a research project for one year at CAS. Enabled by CAS services, group members are free from all academic responsibilities other than their research. They choose their own specialisation to immerse in, and invite colleagues from all over the world to participate in the project.

CAS welcomes three research groups each year. They come from the fields of humanities and theology, social sciences and law, and natural sciences, medicine and mathematics. The rationale for the existence of CAS is to encourage scholarly excellence of an international standard. To achieve this, CAS offers a unique physical and intellectual space for outstanding researchers from across the world to explore their ideas.  

For more information about CAS and the application process, visit their website. You can also sign up for their newsletter.

Contact

If you have any questions, please send an e-mail to cas@cas.oslo.no.

 

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (26.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol