Seminar i PhD-veiledning


Velkommen til seminar i PhD-veiledning. Her rettes søkelyset mot veiledning på doktorgradsnivå for ledere, forskningsledere og faglige veiledere.

Det er satt av tid til gruppearbeide og diskusjoner og arrangørene håper dette blir en spennende dag!

Alle oppfordres til å videreformidle invitasjonen til de som kan være interessert i å delta på seminaret.

Påmelding til Rita Stokkeland på e-post innen 21. oktober 2008.

Seminaret finner sted på Quality Airport Hotell.

Program

Sist oppdatert av (13.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol