Prosjekt:Regelsamling ferdigstilt


Etter ønske fra saksbehandlerne innen fag- og studiesaker ved UiS, initierte utdanningsdirektøren i 2007 et prosjekt med mål om å samle de lover, regler, retningslinjer og rutiner som gjør seg gjeldende i saksbehandlingen. Nå foreligger en elektronisk versjon av denne regelsamlingen på ansattsidene.

Regelsamlingen finner du

Utdanningsavdelingens prosjektansvarlige takker arbeidsgruppen som har jobbet med prosjektet for godt samarbeid, og håper dette verktøyet nyttiggjøres i saksbehandlingen.

Anledningen benyttes likefylt til å oppfordre alle brukerne av regelsamlingen til å komme med innspill og kommentarer knyttet til videreutvikling av regelsamlingen.

Ta gjerne kontakt med prosjektansvarlig Maren Anne Kvaløy, dersom du har kommentarer eller innspill.

Sist oppdatert av (13.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol