Evaluering av humanioraforskningen i Norge


Forskningsrådet lanserer 23. juni en evaluering av humanioraforskningen i Norge. Her kan du følge lanseringen og lese rapporten.

Forskningsrådets fagevalueringer har som mål å foreta en kritisk gjennomgang av det norske forskningssystemet sett i et internasjonalt perspektiv.

36 norske institusjoner har deltatt i evalueringen av humaniora, som har blitt utført av åtte internasjonale fagpaneler.

– Norsk humaniora er i god form, men trenger bedre styring, sier evalueringskomitéens leder, professor Shearer West fra University of Sheffield til Forskningsrådet.no.

Den viktigste anbefalingen fra panelet, er at Regjeringen og hver enkelt institusjon utvikler tydeligere strategier og sterkere prioriteringer for humanistisk forskning som tar hensyn til styrker og svakheter i forskningssystemet og de tilgjengelige ressursene.

Lanseringen strømmes på denne lenken. 

På lanseringen presenterer professor Shearer West evalueringens hovedfunn.

Rapportene fra evalueringen kan du laste ned her.

Tekst: Elin Nyberg


Sist oppdatert av Elin Nyberg (23.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol